ALGEMENE VOORWAARDEN

(terms and conditions)


Terugzending: mogelijk binnen 14 dagen na aankoop (perfecte staat, ongedragen). Verzendingskosten worden niet terugbetaald.

Return policy: returns possible within 14 days after purchase (perfect condition). Shipping costs will not be refunded.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.hiervindjehet.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Hiervindjehet (Kerckaert Filip) . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hiervindjehet (Kerckaert Filip) is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hiervindjehet (Kerckaert Filip).

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hiervindjehet (Kerckaert Filip) te mogen claimen of te veronderstellen.

Hiervindjehet (Kerckaert Filip) streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hiervindjehet.be op deze pagina.